top of page

Kontakt till ordförande och ledamöter i norra Dalarnas Fjällsäkerhetskommittén

29012019-29012019-DSC08905.jpg

Norra Dalarnas fjällsäkerhetskommittés verksamhetsområde ligger inom Älvdalens Kommun, företrädesvis i Särna, Idre och Grövelsjöområdet och omfattar fjällområdena Fulufjället, Drevfjället, Vedungsfjället, Städjan/Nipfjället och Långfjället. Stora delar av norra Dalarna är skyddade som naturreservat eller nationalpark. 

Polisen

Lena Nilsson, ordförande

lena-marianne.nilsson@polisen.se

 

Kommunalråd Älvdalens kommun

Peter Egardt, vice ordförande

peter.egardt@alvdalen.se

 

Tullverket
Josefin Norell, sekreterare

josefin.norell@tullverket.se 

 

Brandkåren Norra Dalarna

Svante Månsson, kassör

svante.mansson@gmail.com

 

Länsstyrelsen Dalarna
Helena Ohlsson, ledamot

helena.ohlsson@lansstyrelsen.se

 

Idre Fjäll

Trond Lia, ledamot

trondlia@telia.com

 

Fjällräddningen

Mikael Westerdahl, ledamot

mikael.westerdahl@lanstyrelsen.se

 

Särna Snöskoterklubb

Daniel Wahlberg, ledamot

daniel.wahlberg@live.se

 

Sakkunnig

Jonas Gardsiö, ledamot

jonas@gardsio.se

 

SOND

Sven-Erik Halvarsson, styrelsesuppleant

felix_d.entreprenad@hotmail.com

 

Idre Snöskoterklubb

Per-Agne Ericson, styrelsesuppleant

paericson2@gmail.com

bottom of page